ProVerx, s. r. o. - VÝŠKOVÉ PRÁCE

Naše firma provádí výškové práce za použití horolezecké techniky v rámci celé ČR, zejména však v Praze, Liberci a jejich okolí.

Nabízíme rekonstrukce a opravy střech včetně klempířských prvků, průmyslové mytí budov, montáže reklamních plachet a bannerů, opravy a nátěry fasád, opravy a nátěry komínů, nátěry ocelových konstrukcí, prořezy a kácení stromů a mnoho dalších činností.

Firma ProVerx, s. r. o. vznikla v roce 2000 v Liberci a v oboru výškových prací vám nabízí letité zkušenosti, solidní ceny a profesionální přístup. Klademe velký důraz na dodržování všech předpisů BOZP. Naši pracovníci jsou odborně vyškoleni a pravidelně procházejí povinným přeškolením nutným pro práci ve výškách.

Výškové práce pomocí horolezecké techniky vás vyjdou levněji, než práce s použitím lešení či výškových plošin a umožňují přístup do míst, jinak velice těžko dostupných. Pokud však charakter práce vyžaduje lešení či montážní plošiny, zvládneme i tuto práci. Vždy vybereme řešení, nejvhodnější pro danou situaci a zdarma vám vypracujeme cenovou nabídku.

OPRAVY A REKONSTRUKCE STŘECH

Opravy a rekonstrukce střech Liberec
Opravy střech

Provádíme veškeré opravy, od drobných závad střešní krytiny či klempířských prvků, až po uplné rekonstrukce střech.

• opravy a rekonstrukce střech
• výroba a instalace klempířských prvků
• čištění střešní krytiny, žlabů a svodů
• instalace zábran proti ptactvu
• nátěry dřeva proti hmyzu, houbám a jiným škůdcům
• montáž střešních oken
• nátěry střech
• odstraňování sněhu a ledu ze střech

MYTÍ A ČIŠTĚNÍ

Mytí a čištění
Mytí a čištění

Mytí provádíme ručně i za pomoci vysokotlakých přístrojů (max 200 bar).

• mytí oken a fasád
• čištění výrobních a továrních hal
• čištění střešní kritiny
• čištění žlabů a svodů

NÁTĚRY

Nátěry
Nátěry

Provádíme nátěry a čistění jakýchkoliv konstrukčních prvků:
fasády: protiplísňove nátěry včetně fasádních barev...
ocelové konstrukce: haly, jeřáby, mosty, rozhledny...

• nátěry fasád
• nátěry dřevěných a ocelových konstrukcí
• nátěry a opravy komínů
• nátěry jeřábových konstrukcí
• protipožární nátěry
• nátěry dřeva proti hmyzu, houbám a jiným škůdcům
• protiplísňové nátěry

SPECIÁLNÍ VÝŠKOVÉ PRÁCE

Opravy a rekonstrukce střech Liberec
Speciální výškové práce

V závislosti na poptávce provádíme výškové práce různého charakteru. Primárně se jedná o místa, kde není možnost jiného přístupu, než za pomoci horolezecké techniky. Vysílače, komíny, větrné elektrárny atd…
Využíváme nejnovějších technologií a produktů na našem i zahraničním trhu a to nám umožňuje přístup i do míst jinak nedosažitelných.

• spárování panelových domů, viaduktů, hrází a opěrných zdí
• demolice komínů postupným rozebíráním
• odstraňování sněhu a ledu ze střech, stožárů a vysílačů
• instalace zábran proti ptactvu
• zednické práce (opravy říms a fasád)

ARBORISTIKA - PÉČE O DŘEVINY

Opravy a rekonstrukce střech Liberec
Arboristika - péče o dřeviny

OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ:
Výchovný řez
Cílem tohoto řezu je dosáhnout charakteristického tvaru koruny pro daný druh stromu a připravit podmínky pro rozvoj koruny v dalších letech.
Zdravotní řez
Jde především o odstranění suchých a polámaných větví, dále pak větví napadených nežádoucími organismy. Tento řez by měl být opakován v několikaletých intervalech (max. 8-10 let) dle aktuálního stavu stromu.
Bezpečnostní řez
Jde pouze o odstranění suchých a polámaných větví ohrožujících okolí stromu. Při získání potřebných povolení je možné tento řez provádět i ve vegetačním období.
Tvarovací řez
Pravidelný řez tzv. na hlavu, jehož výsledkem je vytvoření nepřirozeného tvaru koruny podmíněného pravidelnou údržbou.

KÁCENÍ - ODSTRAŇOVÁNÍ CELÝCH STROMŮ:
Postupné kácení na rizikových místech pomocí horolezecké techniky, jeřábu nebo vysokozdvižné plošiny. Odstraňování větví zasahujících do nemovitostí, komunikací a inženýrských sítí (postupné spouštění na lanech).

DOBA ŘEZU:
Vhodná:
a) první polovina vegetace (obvykle nejvhodnější)
b) předjaří (především při větší intenzitě řezu)
c) v co nejnižším stáří jedince, resp. jeho řezané části
d) řez v mrtvém dřevě možný kdykoliv, části bezprostředně ohrožující provozní bezpečnost odstraňovat okamžitě!
Nevhodná:
a) při trvalejší teplotě pod – 5° C, respektive hrozí-li ještě její výskyt
b) před plným olistěním u tzv. „plačících“ stromů (bříza, javor, ořešák, habr) – není však jednoznačné

INTERVALY KONTROLY PŘÍPADNÉ POTŘEBY ŘEZU:
Dle doby existence na trvalém stanovišti doporučen interval:
a) do 10 let existence interval 2 až 3 roky
b) od 10 do 30 let existence interval 4 až 6 let
c) od 30 let existence interval 5 až 10 let
Účelem kontrol je minimalizovat jak celkový rozsah řezu, tak tloušťku odstraňovaných větví – ta by neměla u stromů se slabšími obrannými mechanismy (jírovec, bříza, topol, vrba) přesáhnout 5 cm, u ostatních pak 10 cm.

MONTÁŽ REKLAMNÍCH PLACHET

Opravy a rekonstrukce střech Liberec
Montáž reklamních plachet

Reklamní bannery, plachty, světelné reklamy a jiné poutače umisťujeme dle dohody na jakékoli místo (střechy, fasády, komíny, sila atd.). Pokud je to možné, provádíme montáž bez použití vysokozdvižných plošin.

Jsme schopni tyto konstrukce dodat jako celek, tzn. včetně výroby reklamy a zámečnických konstrukcí.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DANĚ MZDY

Opravy a rekonstrukce střech Liberec
Účetnictví, daně, mzdy

Vedení účetnictví, mzdy, daně, daňová evidence, zajištění daňového poradenství pro právnické, fyzické osoby.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE
• kompletní vedení účetnictví
• kontrola účetnictví
• podvojné účetnictví
• zpětné zpracování účetnictví za běžné (aktuální) účetní období
• zpracování uzávěrky v účetnictví
• zpracování podkladů pro daňové přiznání

MZDOVÁ, PERSONÁLNÍ AGENDA (velké i malé organizace)
• výpočet mzdy, mzda jednorázová i dlouhodobá
• výpočet měsíčních odvodů záloh na dani ze závislé činnosti
• výpočet měsíčních odvodů sociálního a zdravotního pojištění (za zaměstnance i zaměstnavatele)
• roční zúčtování daně zaměstnancům včetně vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti
• roční vyúčtování srážkové daně
• vypracování přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení
• zpracování evidenčních listů důchodového pojištění

DANĚ
Daňová přiznání, daň. optimalizace, účetní a daňové poradenství.

OSTATNÍ PRODUKTY
Ekonomické hodnocení firmy, evidence majetku, skladu, saldokonta, hodnocení zakázek, středisek.

• Elektronické komplexní zpracování účetnictví i mezd, elektronické výstupy i v cizím jazyce, homebanking, outsourcing
• Kvalitní programové vybavení, aktualizované Sb. zákonů, předpisů, vyhlášek
• Pravidelné zvyšování kvalifikace formou odborných seminářů, školení
• Spolupráce s odborníky z řad daňových poradců, auditorů, právníků

Informativní ceník

A :: Jednotné ceny pro podvojné účetnictví i daňovou evidenci

A1 • Jednotková cena
15 až 25 Kč za položku v účetním deníku

A2 • Měsíční paušál
od 50-ti účetních dokladů za měsíc a obratu 300.000,- Kč za měsíc paušál 3.000.- Kč/měsíc + za každých 25 dokladů navíc 500,- Kč navíc

A3 • Roční zpracování
od 50-ti účetních dokladů/rok paušál 1.500,- Kč, za každých 25 dokladů navíc 500,- Kč navíc

A4 • Vedení účetnictví v cizí měně - příplatek 20% z celkové ceny u všech předešlých variant

B :: Jednotné ceny pro podvojné účetnictví i daňovou evidenci

malé i velké organizace 210,- Kč/1 zaměstnanec/měsíc vč. styku s úřady, vedení personální agendy, prac.smlouvy, docházky, cestovní náhrady, nemocenské dávky, srážky, ostatní

Kontakt

ProVerx, s. r. o.
Ladislava Fríblová
Anglická 826/12
Liberec III
460 10

zapsána: Krajský soud Ústí n.L., oddíl C, vl.17418
tel.: 485105386
mobil: 604104494, 728597478
e-mail: proverx@email.cz, ladka.friblova@gmail.cz

Vyrobil DRS 2009
Výškové práce Praha & Liberec Výškové práce Praha & Liberec Napište nám
Výškové práce Liberec & Praha
„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde